Thursday, February 14, 2013

ကုန္းေဘာင္ရွာပံုေတာ္ - ညိဳျမစာေရးသူအမည္    - ညိဳျမ
စာအုပ္အမည္       - ကုန္းေဘာင္ရွာပံုေတာ္
စာအုပ္အမ်ိဳးအစား - သမိုင္း

စာညႊန္း   - ကုန္းေဘာင္ဆိုသည့္အေခၚအေ၀ၚႏွင့္ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ကို     စတင္တည္ေထာင္ေသာ အေလာင္းမင္းတရားမွ သီေပါမင္းအထိကုန္းေဘာင္မင္းဆက္မ်ား၏အေၾကာင္း၊ ဆက္စပ္သည့္မွဴးမတ္မ်ား၏ အေရးပါအရာေရာက္မႈ၊ ျမန္မာမင္းတို႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္အခ်ိဳ႕ စသည္ စသည္ျဖင့္ ဆရာညိဳျမ၏ ကေလာင္စြမ္းျဖင့္ တို႕ထိထားပံုမ်ားကို ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေရာက္သြားသလို ခံစားရေစႏိုင္ပါသည္။


                                              Download File

No comments:

Post a Comment