Wednesday, March 6, 2013

ေမာင္ရင္ေမာင္ မမယ္မ (ပထမဦးဆံုး ေခတ္ေပၚ ျမန္မာ၀တၳဳ) - ဂ်ိမ္း(စ္)လွေက်ာ္


စာအုပ္အမည္               -     ေမာင္ရင္ေမာင္ မမယ္မ(ပထမဦးဆံုး ေခတ္ေပၚ ျမန္မာ၀တၳဳ)
စာေရးသူအမည္            -     ဂ်ိမ္း(စ္)လွေက်ာ္
စာအမ်ိဳးအစား              -     ၀တၳဳ

Download File

ကၽြန္ေတာ့္လက္ျဖစ္ပါ။ အရည္ေသြးညံ့ေနလို႕ ႀကိဳေျပာထားတာ

No comments:

Post a Comment