Monday, April 8, 2013

အသံုးတည့္ အဂၤလိပ္သဒၵါ - ခ်ိဳ၀င္းေက်ာ္ (B.A)


စာအုပ္အမည္                   -    အသံုးတည့္ အဂၤလိပ္သဒၵါ
စာေရးသူအမည္                -    ခ်ိဳ၀င္းေက်ာ္(B.A)
စာအမ်ိဳးအစား                  -    ဘာသာစကား၊ ဗဟုသုတ


-------------------------------------------

No comments:

Post a Comment