Wednesday, April 3, 2013

ျမန္မာ ကဗ်ာဖြဲ႕နည္း - ကဗ်ာဆရာ တင္မိုး


စာအုပ္အမည္               -          ျမန္မာကဗ်ာဖြဲ႕နည္း
စာေရးသူအမည္            -          တင္မိုး
စာအမ်ိဳးအစား              -          ကဗ်ာ၊ ျမန္မာစာေပ၊ ဗဟုသုတ


------------------------------------------

No comments:

Post a Comment